Ta reda på mer

Vidare perspektiv Heat Shot Arrow

Klart genialiskt Heat Shot Arrow

Förvänta mera Heat Shot Arrow

Utan jämförelse Heat Shot Arrow

Svaren Heat Shot Arrow

VIDARE PERSPEKTIV
Wider Picture
En global leverantör av innovativ teknologi

Patenterad produkt med bevisad prestanda


Heat Shot har visat utmärkt prestanda under några av världens mest krävande förhållanden. Konstruktionen av vårt upphettade spolsystem är unik. När något är så här effektivt, prisvärt och enkelt att installera och återställa, är det inte alls märkligt att det är skyddat av ett världsomspännande patent.

Avsedd att förbättra säkerheten och att spara resurser.


Heat Shot är inte enbart en fråga om att spara tid. Det handlar om att spara liv och bränsle. Snabbare klarare synfält för alla privata förare och förare i yrkesmässig trafik förbättrar säkerheten på vägarna. Dramatiskt minskad tomgång för rengöring av vindruta ger större driftseffektivitet och bränslebesparing.

Värdighet. Respekt. Ansvarsmedvetande. Förtroende.


Gemensamt. Socialt. Vi tar stort ansvar rakt igenom vår världsomspännande leveranskedja. Vi har åtagit oss att tillhandahålla säkra arbetsvillkor. Anställda behandlas med värdighet och med uppriktig respekt. Vår tillverkning är så miljömässigt ansvarsfull som möjligt.

KLART GENIALISKT
Wider Picture
En helt och hållet unik produkt som du verkligen kan ha förtroende för.

Grip fördelarna


Installering av Heat Shot har verkligt påtagliga fördelar för varje förare under varje årstid. Snö, frost, insekter, fågelspillning, olja – Heat Shot värmer upp och levererar spolarvätska som rensar alltsammans. Heat Shot hjälper till att tina upp frusna spolarmunstycken. Utvidgar spolarens arbetsyta. Förbättrar klarheten. Förbättrar torkarbladens verkan. Minskar motorns tomgångstid. Framför allt, den förbättrar säkerheten.

Grip tillfället


Verklig förnyelse inom motorindustrin är något att ta fasta på. Heat Shot tillför värde, förbättrar säkerheten och ger tillverkare och transportchefer något som verkligen gör skillnad. Något så ovanligt användbart extra för så litet, det borde inte vara något extra.

Heat Shots struktur


Heat Shot kan bli installerad klart på fabrik eller inmonterad i efterhand. Det är en färdig lösning Den inkluderar allt, Heat Shots system för upphettad spolarvätska. Klara och enkla instruktioner. Alla kablar, rör och infästningsdetaljer. Allting.

FÖRVÄNTA MERA
Wider Picture
Heat Shot: katalysatorn för oväntade fördelar.

Förbättrad säkerhet och prestanda


När det är 18 grader kallt kan Heat Shot göra vindrutan klar på några minuter, och under sommarmånaderna kan den rensa bort insekter, smuts och skräp på sekunder. Minskningen av risk för bländning betyder att förare kan köra med maximal sikt genom vindrutan under alla förhållanden när de behöver det mest. Att se är att inse, titta på vår video. Det innebär större driftseffektivitet inom affärsverksamheter. Det sparar pengar och har möjligheter att spara liv

Mindre spilltid. Mer besparingar.


Heat Shot rensar vindrutor så snabbt att man kan förvänta sig nästan ingen tomgångstid med slöseri av dyrbart bränsle. Så räkna med lägre utsläpp och betydande bränslebesparingar. Mindre motorspilltid betyder att man kan räkna med mindre motorslitage. Så räkna med förlängd livslängd för fordon och lägre reparationskostnader

Större säkerhet


När fordon går på tomgång under avfrostning, med nyckeln i och utan tillsyn, är det risk för att de blir stulna. Heat Shot rensar vindrutor så snabbt att föraren inte ens får tid att gå ut från bilen. Reducerade stölder betyder ökad effektivitet. Mindre krångel. Lägre försäkringspremier.

UTAN JÄMFÖRELSE
Wider Picture
Ingenting kommer nära Heat Shots prestanda
Wider Picture
En klart bättre lösning.

SVAREN
Wider Picture
Frågor som vanligen riktas till Heat Shot.

Förorsakar det bristningar eller skador på vindrutan?


Nej. Heat Shot har genomgått omfattande prov och visat sig vara en säker kvalitetsprodukt.

Hur mycket ström drar enheten?


Under extrema omständigheter förbrukar Heat Shot 50 Ampere under 30 sekunder. Minimal ström erfordras sedan för att hålla temperaturen. Heat Shot förbrukar mindre än 2 A i timmen.

Om jag har en vindruta med uppvärmning, varför behöver jag då Heat Shot?


Man har bara nytta av en vindruta med uppvärmning när temperaturen är under noll grader och inte under hela året. Heat Shot penetrerar frusna rör och spolarmunstycken och säkrar en konstant tillgänglighet av vätska under alla väderförhållanden.

Hur lång tid tar uppvärmningen?


Från det man startar uppvärmningen under svår kyla kommer det att ta högst 30 sekunder att värma upp vätskan.

Behöver jag använda vindrutespolning?


Ja, det är avgörande för högsta verkningsgrad och förhindrar att vattenbehållaren fryser. Under sommarmånader hjälper en insektsspolning till att utföra rensning.

Kan jag installera systemet själv?


Även om installationen är ganska enkel att utföra, rekommenderar vi att den utförs av en fackman.

Påverkar den mina försäkringsvillkor?


Nej därför att den inte förändrar motorns prestationsförmåga.

Var installeras enheten?


I motorrummet mellan behållaren för spolarvätska och spolarmunstycke.

Kan den installeras I vilket fordon som helst?


Vi har ännu inte funnit ett fordon i vilket Heat Shot inte kan monteras i efterhand. Vi tillhandahåller en lösning för alla fordonstyper.

Svaret är klart....